Región:

Kontakt


Mona Group, s.r.o. 
Štefánikova 61 
Piešťany 921 01 
 
Zájazd je možné si objednat / rezervovať na pobočke
Krakovany Hlavná cesta smer Vrbové
oproti štvorkolkovému centru
budova Dovolenkové centrum
 
IČO:47 204 524 
DPH 2023822581
IČ DPH SK2023822581
Zapísaná v obchodnom registri Trnava Vložka číslo: 32208/T
 
Kontakt
ck@monagroup.sk
0948 810 330
 
Číslo účtu FIO banka:
SK53833 0000 0002 800780534
FIOZSKBAXXX
 
Číslo účtu ČSOB banka: 
SK07 7500 0000 0040 246 26487
CEKOSKBX